Smartclip: de clip-on adapters voor voorzet-nachtzicht of -warmtebeeld-kijkers!